112 Kara Lake Drive #Lot 17 - Amore', Santa Rosa Beach, FL 32459 -...